دنیای تک رنگ

دنیای تک رنگ

رنگ ها در ذهن ما تحقق می یابند.

هر چیز می تواند رنگ های متفاوتی داشته باشد.

سید احمد جمالی اسکوئی

هنرمند و عکاس متولد ۱۳۶۳ تهران دانش آموخته مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

سید احمد جمالی اسکوئی