بازسازی آپارتمان ۵۹ مترمربعی شاهین شمالی

بازسازی آپارتمان ۵۹ مترمربعی شاهین شمالی

رنگ های اصلی سفید، مشکی و خاکستری

بازسازی کامل از کف تا سقف

میرعلی اکبر جمالی اسکوئی

هنرمند و طراح

متولد ۱۳۶۱ تهران

کارشناس ارشد مهدسی عمران از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران