ویلای مدرن با روف گاردن

ویلای مدرن با تم رنگی سفید قهوه ای و نارنجی

ویلای مدرن با تم رنگی سفید قهوه ای و نارنجی که به صورت تریپلکس (سه طبقه) اجرا شده است که با یک پله در وسط ساختمان به هم متصل می شوند.
اتاق خواب ویلا با طراحی داخلی مانند هتل

ویلای مدرن با تم خاکستری و سفید با طراحی داخلی مانند هتل

ویلای مدرن با طراحی داخلی مانند هتل با درونمایه خاکستری و سفید که المان های داخلی را بطور یکپارچه و هماهنگ اجرا کرده است.